Høringssvar fra Sølvi Folkedal

Nei til søndagsåpne butikker.

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er i mot søndagsåpne butikker og ønsker at vi bevarer dagens ordning. Vi har ikke behov for å handle mer og oftere enn vi gjør i dag. Behovet er dekket og vel så det. Skal vi fronte en bærekraftig utvikling så er det ikke mer shopping som er løsningen. Mange mindre butikker vil også lide under en slik løsning fordi de ikke vil få god nok omsetning  til at det vil lønne seg, det vil kreve mer av små butikker å være konkurransedyktige. Vi trenger et mangfoldig vareutvalg og detaljhandel, ikke bare store kjeder som dominerer hele markedet, det har vi mer enn nok av som det er i dag. Videre så rammer det kvinner først og fremst med en slik endring, det er flest kvinner som jobber i butikk. Jeg er også bekymret for hvordan en slik ordning vil påvirke frivilligheten som allerede er under sterkt press ettersom både kvinner og menn er i arbeid i dag og mindre fritid totalt sett pr familie. Friluftsliv og folkehelse er også sentralt i dag hvor det satses både lokalt og nasjonalt i forhold til å få folk ut og bevege seg. Så et klart NEI til søndagsåpne butikker!