Høringssvar fra Monica Lid

Et klart NEI til Søndagsåpne butikker!

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil på det sterkeste be om at regjeringen IKKE åpner for søndagsåpne butikker. Jeg har selv jobbet i bransjen i mange år, og synes det vil være utrolig synd hvis vi mister søndagen som fridag, familiedag og anderledesdagen. Vi er et samfunn som trenger en dag hvor livet går litt mer stille enn alle andre dager. Vi trenger mer fokus på de myke verdiene - og søndagen er en dag hvor vi kan bruke tid på hverandre og løfte blikket opp fra konsum, forbruk og pengejag. Jeg ber instendig regjeringen lytte til folket - dere er de folkevalgte og det er våre stemmer dere skal fronte!