Høringssvar fra Bjøruns mathus Avd matkroken Berlevåg

Nei til Søndags åpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker. 

Vi driver en liten kolonialbutikk i Berlevåg kommune i Finnmark. Her er 2 butikker som lever av et svært begrenset marked. 

Dersom det åpnes for søndagåpne butikker er vi redd for ar vi vil oppleve større handelslekkasje som vil gi omsetningssvikt for vår bedrift. I tillegg vil det komme økte lønnsutgifter og vi tror ikke folk vil spise eller vaske mer om vi åpner søndagene også.

Itillegg er det vel ikke god miljø politikk og heller ikke distrikts politikk å oppfordre til mer ferdsel og press mot sentrale strøk. ( det blir nok de som vinner på dette). 

Vår bedrift har 6 ansatte av dette 5 kvinner, i et distrikt hvor ikke kvinnelige arbeidsplasser vokser på trær.

Så legg forslaget om søndagsåpne butikker dødt og støtt for en gangs skyld de viktige små bedriftene dere snakker så mye om i media. 

Helt avslutningsvis så vil jeg si at vi har stemt på dagens regjering ved mange valg og sågar sittet som representant for høyre i lokal politikken, men trumfer dere dette igjennom mot alle signaler så har dere fått vår stemme for siste gang. 

 

 

Mvh

Frank Arne Hansen og Bjørun F. Hansen

Berlevåg