Høringssvar fra Ane brenfelt

Nei til søndagsåpne buttiker!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne buttiker! Det vil bare øke Norges forbruk enda mer, og det er høyt nok allerede!