Høringssvar fra Inge Saltvoll

Vi trenger ikke dette - la oss beholde en dag noenlunde fri for kommers

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

I en travel og gjennomorganisert hverdag så trenger vi en dag å lande på, og søndag bør være nettopp dette for så mange som mulig.Butikkene er allerede åpne 6 dager i uken til sent på kveld og det er ikke noe problem å gjøre ferdig handlingen i løpet av disse 6 dagene. Og skullle det være krise så har man bensinstasjoner, brustadbuer og til og med naboer.

Et annet aspekt er selve næringen, som kommer til å tape på ordningen. Det blir ikke mer handel om man har søndagsåpent, det bare fordeler seg på en dag mer. Lønnsutgiftene vil nødvendigvis øke.

Så la oss beholde søndagen som en mest mulig butikkfri dag, det gjør oss godt.