Høringssvar fra Sigrun Bye Vassli

søndags åpne butikker.

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker.