Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Praktisk forslag

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Som student ser jeg mange positive sider ved å utvide adgangen til søndagsåpent. For det første vil det være praktisk å kunne handle alle dager. Slik som det er nå, må man ofte handle på en dyr og liten Bunnpris-butikk dersom man har glemt å handle noe før klokken 23 på lørdager. For studenter er også søndag en dag hvor ofte man har godt med tid til å handle, og handling på søndager gir en god mulighet til å kunne handle inn for hele uken - allerede før den har startet. Dessuten er søndag en god dag for mange studenter å jobbe på - og søndagsåpent vil etter mitt syn gi mange flere studenter adgang til å jobbe på søndager, noe som vil gjøre livet lettere for mange.

Det er selvsagt noen motargumenter - som at vi mister en felles fridag og at mange ikke vil få anledning til å gå i kirken. Dessverre er det allerede slik at veldig få i dette landet går på gudstjeneste på søndager, så det religiøse momentet her kan neppe veie særlig tungt. For familieforeldre som må begynne å jobbe på søndager, vil forslaget imidlertid slå negativt ut. Men her må det håpes på at man kan finne ordninger som gjør at personer med familie ikke trenger å jobbe så ofte på søndager, og at heller studenter og andre som gjerne ikke har barn hovedssaklig er dem som jobber på søndager.

For å oppsummere: Forslaget vil gi bedre fleksibilitet for de fleste og større muligheter for mange studenter. Dersom noen med forsørgeransvar rammes urimelig hardt av endringene, må det være mulig å finne ordninger rundt dette.