Høringssvar fra Inger Johanne Hanssen

Jeg går imot søndagsåpne butikker.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad
  1. Utvidet barnehagetilbud blir dyrere for samfunnet.
  2. Omsetningen vil ikke øke, dyrere varer.
  3. Samfunnsstrukturen vil endre seg betydelig, og ikke til det bedre.
  4. Vi må ta vare på den kristne kulturarven med muligheten for gudstjenesteliv på søndager/høytidsdager.
  5.  Det må da vel finnes nok politikere som har styrke og mot til å la folket beholde søndagsstengte butikker.