Høringssvar fra ingvild

ønsker at dagens ordning videreføres

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres