Høringssvar fra Inger Barth

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei dagens ordning videreføres