Høringssvar fra May-Monica Fevang

Nei takk!

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt uenig i å ha søndagsåpne butikker. Økonomisk sett kan jeg ikke se hvordan dette i virkeligheten skal lønne seg, spesielt ikke for mindre butikker, som allerede står i fare for å slukes/knuses av de store kjedene. 

Et annet og viktig aspekt er dette med å ha en dag i uken hvor det egentlig ikke skjer så mye annet enn det vi har lyst til, det være seg håndballturneringer, korpsfestivaler eller turer med familie og venner. Verden er i dag et stressende sted å være, og vi trenger tid til ettertanke, eller til bare å eksistere.