Høringssvar fra Bodil Telstø

søndagsopne butikkar

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Eg ynskjer at me skal kunna ha ein dag som ikkje er handledag, dei fleste butikkar har opne langt utover kvelden. Sjølv om ein arbeider skift/turnus er det fullt mogleg å greie å planleggja handling frå mandag morgon kl. 07.00 til laurdag kveld kl. 22.00.  Søndag skal vera kviledag/turdag!