Høringssvar fra Kristin Gundersen

Søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndsgsåpne butikker - la oss bevare dagens ordning!