Høringssvar fra Eivind Toreid

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Dagens åpningstider er lange nok. Om butikkene var åpne til kl 17 mandag til fredag ville det medføre vesentlig praktiske problemer, mange ville ha dårlig tid til å rekke å handle etter jobb. Dagens situasjon er veldig langt derfra.

La oss beholde en dag som er annerledes, en dag som er roligere, og hvor flest mulig av oss har fri. Dette gjør det også enklere for f.eks. frivillige organisasjoner å finne en tid for arrangementer som ikke kolliderer med folks jobb. 

En mulighet til å holde åpent fort blir en tvang til å holde åpent
Jeg antar at den totale omsetningen i butikkene ikke vil øke, folk spiser ikke mer om de kan handle på søndager. Forøvrig bruker de fleste av oss omtrent så mye penger som er fornuftig ut fra inntekten vår, om inntekten er den samme kan vi ikke bruke mer penger uansett hvor lenge butikkene er åpne.

Om alle butikker holder søndagsstengt, eller alle søndagsåpent, vil hver enkelt butikkk sannsynligvis få omtrent samme omsetning, men søndagåpent vil gi økte driftsutgifter. Om derimot en butikk holder åpent, men de andre er stengt vil den åpne butikken tjene på det, og konkurransen vil tvinge de andre til å følge etter. Forslaget om å la kommunene bestemme om butikkene kan holde åpne vil bare i begrensa grad bedre dette, den samme effekten av konkurranse vil virke mellom kommuner, særlig i tett befolka områder med små avstander mellom kommunene.

Er så dagens lovverk det ideelle? Nei, etter min mening kunne man gjerne stramme inn noe mer. Forby Brustad-bua, søndagsåpne hagesentre og åpne butikker på "turiststeder". Jeg kan ikke se at det er vanskeligere å handle på lørdag når man er på hytta enn hjemme, særlig når søndagen er den siste dagen av helga, den ikke første.