Høringssvar fra Inger Barth

Søndagsåpne butikker

Dato: 16.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei. Dagens ordning videreføres.