Høringssvar fra Alta kommune

Høring - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

På bakgrunn av innspill fra fagbevegelsen, NHO og lokalt næringsliv ønsker Kommunestyret i Alta å beholde søndagen som en mest mulig allmenn fridag, og ønsker derfor ikke en oppmykning av helligdagsloven.

 

Alta kommune motsetter seg forslaget om at det skal være opp til kommunene selv å gi adgang til søndagsåpne butikker.