Høringssvar fra Statens institutt for forbruksforskning

Høringsuttalelse fra SIFO vedrørende Regjeringens "Forslag om endring i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra SIFO.

 

Vedlegg