Høringssvar fra Bernt Ove Bjørgsvik

NEI TIL SØNDAGSÅPNE BUTIKKER

Dato: 31.05.2015

Svartype: Med merknad

For meg betyr dette mest:
- hva NÆRINGEN mener: et klart flertall er imot søndagsåpne butikker
- Respekten for helgedagsfreden! La oss slippe "kommers" én dag i uken!