Høringssvar fra Solgunn

neitakk til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad