Høringssvar fra Caroline Johansen

Nei

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Småbutikker vil ikke overleve. Lønnsutgiftene blir for store. Ingen andre enn evt studenter vil jobbe på søndager og de trenger jo absolutt en fridag!!! Mange av de har jo 1 eller 2 jobber i tillegg til studier 6 dager i uka allerede.. Hvis butikker skal være søndagsåpne, så regner jeg med at alle kontorer, offentlige og private(?), også er åpne? Hva sier NAV til å jobbe på søndager? Tannleger? Mekanikere? Lærere? Barnehagepersonell? Politikere må også på jobb selvfølgelig! Og alle skal ha 100%overtid!!?? Ja, morna.....