Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Ingen gode grunner

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg har ikke funnet noen gode grunner til at man skal ha åpne butikker på søndag. Valgfrihet er regjeringens honnørord, men for mange butikkeiere vil det ikke være valgfrihet, i sentra vil de være "tvunget" til å holde åpent. sannsynligvis medfører det tap i inntekt, jfr artikkel fra prof. på BI.

Handelsstanden selv ønsker det ikke, matvaregigantene mener dette vil føre til dyrere varer.

Ansatte i varehandelen må kanskje jobbe mer i helgene. Butikkene kan ansette studenter, men samme artikkel som nevnt over viser til forskning som igjen viser at det ikke blir flere sysselsatte.

Dårlig distriktspolitikk. Små butikker leggers ned, de har ikke råd til å ha oppe.

La oss beholde én dag som ikke er som alle andre, med mer ro. Vi har ikke akkurat vondt av å måtte planlegge handling ellers i uka. Én dag med mer tid til andre ting!