Høringssvar fra Ruth Moberg

Nei til søndagsåpne butikker.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til søndagsåpne butikker. Ansatte og ledere trenger en hviledag. Dersom det er opp til hver befriftseier, tvinges flere ut i arbeid for at bedriften skal være konkurransedyktig. Viktig for oss som familie å ha en dag der kjøp og salg ikke står i sentrum, men der det er ro og tid til å dyrke andre verdier som ikke handler om konsum!