Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei takk

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei takk, jeg ønsker ikke en utviddelse av åpningstidene for å handle.