Høringssvar fra Ove Henning Andersen

Nei til søndagsåpene butikker.

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

jeg vil ikke ha søndagsåpne butikker. Dette vil bare påføre samfunnet større utgifter. Vi klarer oss veldig bra med den ordningen som er i dag.