Høringssvar fra Ann Christin Billing

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 12.04.2015

Svartype: Med merknad

Til regjeringen.

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker. Dette i solidaritet med alle de som berøres av dette, og som har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker å jobbe på søndager. 

Mvh. Ann Christin Billing