Høringssvar fra Fjell kommune

Høyringsuttale frå Fjell kommune

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Høyringa frå Fjell kommune er knytt til som eit vedlegg.

Vedlegg