Høringssvar fra sotra sport as

Neitakk til søndagsåpent

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

blir dette en realitet er det trolig kroken på døren for mange av oss i en allerede sterkt konkurranse utsatt bransje. Dette vil kun gi negative konsekvenser for ansatte og eiere. Får vi også søndagsåpne skoler, SFO og barnehager? Det må nemlig til skal dette gå rundt for oss som er i disse yrkene. Hensynet til publikum må vike, da kyniske sentereiere kommer til å innføre søndagsåpent fra dag 1 hvis dette går igjennom.