Høringssvar fra Morten Lillevold

Er imot søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker vil føre til økte priser og økte klimautslipp fordi butikkene må fler ansatte og forbrukernes handlevaner spres over en ekstra ukedag.