Høringssvar fra Privatperson

Ikke søndagsåpne butikker!

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Av alt i verden så trenger vi IKKE flere handledager. At noen småbutikker og bensinstasjoner allerede har søndagsåpent, er vel mer enn vi har behov for. Om de har åpent eller stengt søndager har liten betydning for den almenne befolkning. MEN TOTALT SØNDAGSÅPENT I ALLE BUTIKKER vil DESSVERRE PÅVIRKE SÅ MANGE MANGE FLERE. Å DET BLIR IKKE I NOEN POSITIV FORSTAND. La oss ha søndagen fri for handel. At enkelte yrker som helsesektor og transport o.l. må jobbe søndager er ikke ensbetydende med at vi derfor må ha søndagshandel. Dette er yrker som man dessverre er avhengig av for at samfunnet skal fungere. DET ER IKKE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER!!!! Dersom søndagsåpne butikker blir en realitet så bør også offentlige kontorer, leger, tannleger osv osv også ha åpent på søndager. Likt skal være likt !!!!!