Høringssvar fra Monica Skjelanger Reknes

Nei til sundagsopne butikkar!

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei