Høringssvar fra Erik Tonning

Kutt ut dette forslaget

Dato: 27.05.2015

Svartype: Med merknad

Kjære makthavere,

Forslaget om søndagsåpne butikker bryter med eldgammel tradisjon her til lands. Dette er ikke ekte konservatisme, ikke ekte høyre-politikk. Dessuten har selve handelsstanden som dette eventuelt skulle gagne stort sett gått meget sterkt ut mot forslaget: Særlig for mindre og mellomstore kjøpmenn vil det bli ekstremt vanskelig å forholde seg til dette, da de ikke vil få særlig ny inntjening og likevel må arbeide på søndager eller ansatte flere for å gjøre det. Dette vil gå utover kundene med høyere priser, og mange mindre og mellomstore kjøpmenn vil måtte enten bli med i kjeder eller gå konkurs. Kjedemakten i matvarebransjen i Norge er en uting allerede, den fører til et dårlig utvalg for forbrukerne og liten kreativitet og nytenkning i handelsstanden; noe regjeringspartiene i utgangspunktet skal være for. 

Jeg tror generelt regjeringspartiene undervurderer hvor mye motstand det er i folket mot et brudd på denne tradisjonen, en tradisjon som styrker familielivet og gir uken en naturlig rytme, og vår nasjon en felles hviledag. Dette vil også gå utover det frivillige arbeidet i idretten og mye annet.

Problemet her er at det er nesten umulig å snu hvis man vedtar noe slikt som dette. Det er et unødvendig sosialt eksperiment. Det er upopulært. Det er skadelig for samholdet og det sosiale limet i dette landet. Tenk på våre felles verdier, og tenk på hvilken frihet dere vil ta ifra svært mange til å dyrke sitt eget privatliv og sine egne interesser og kreativitet denne svært verdifulle fridagen. Tenk over alt dette, og vær kloke nok til å trekke tilbake dette forslaget.

 

Med vennlig hilsen,

 

Erik Tonning

Professor i britisk litteratur og kultur

Universitetet i Bergen