Høringssvar fra Kari Granberg Lund

Nei til søndagsope butikkar

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsopne butikkar!