Høringssvar fra Hanna Sofie Kristiansen (6 år)

Jeg vil ikke at pappa skal jobbe på søndager

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Til Erna fra Hanna Sofie

Jeg vil ikke at butikker skal kunne være oppe på søndager, for da må pappa'n min jobbe så jeg ikke får vært sammen med ham. Hvis han får fri en annen dag i stedet, får jo ikke jeg vært sammen med ham for det, for jeg skal begynne på skolen til høsten. Han må allerede jobbe noen ganger på lørdager og på kvelden når jeg har fri, og det syns jeg er urettferdig.

Hilsen Hanna Sofie Kristiansen (6 år)

 

Til Erna/kulturdepartementet vedr min datters høringssvar.

Min datter Hanna Sofie Kristiansen (6 år) har i dag sendt dere et høringssvar om søndagsåpne butikker (som dette er vedlegg til). Normalt er jeg opptatt av at voksne ikke skal bruke barn i politiske saker, men denne saken er så åpenbart i hennes interesse at jeg syns det var viktig å la henne få si fra. Hun har en pappa som i dag jobber en del kvelder og lørdager, og søndagsåpne butikker vil medføre at han også vil måtte jobbe søndager. Som barn flest har hun en nærmest instinktiv tro på at det er viktig å si fra når noe er feil, som jeg ønsker å bevare. Og når hun hørte at butikkene kanskje nå skal være åpne også på søndager, reagerte hun veldig spontant på dette. Hun har siden stortingsvalget hatt veldig tro på Erna som statsminister, og utbrøt umiddelbart at hun ville si fra til Erna at dette er dumt. Selv om dere også vil finne et høringssvar fra meg i saken, er det derfor viktig for meg å presisere at Hannas høringssvar er hennes eget. Hun har fått hjelp til å skrive det fordi hun ikke kan skrive, men hun har selv diktert innholdet.

Med vennlig hilsen

Kristin Antun (Hanna Sofie Kristiansens mamma)

Vedlegg