Høringssvar fra May Britt Kjærvik

Nei til søndags åpent

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpent