Høringssvar fra Arne Nordhagen

Misforstått "frihet"

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Det er fullstendig forkastelig å skulle endre dagens ordning som fungerer utmerket. 

Dette gir åpenbare økninger i kostnader for butikkene, og prisene må nødvendigvis justeres deretter. At man skal spre stress med shopping til en ekstra dag, gjør selvsagt også at man får mer trafikk, og, hvis regjeringens eneste valide argument skulle stemme, et økt forbruk. Hvilket er usannsynlig for øvrig. Samfunnsmessig gir det helt selvsagt en negativ effekt ved at den fredelige og avslappende søndagen forandres til en vanlig ukedag, og Norge mister en av sine styrker som land. Som nevnt over er det også slik at utvidede åpningstider i best/verste fall bare flytter på handletidspunkt, og en trenger vel bare å gå i en matbutikk etter kl 21 om kvelden for å se at dette er fullstendig misforstått og bortkastet.

Forslaget må trekkes umiddelbart, for det bærer preg av usedvanlig lav intelligens og forståelse for samfunnsmekanismene. Det fungerer ikke engang som populisme, og vil i så fall bli en sterk bidragsyter til den sittende regjering og deres sengekameraters død.