Høringssvar fra Anna Kokoszko

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker- NEI TIL DET!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med shopping og økt forbruk.