Høringssvar fra Inger Guåker

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres