Høringssvar fra Hilde Quinsgaard

Ikke søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at helligdagsloven beholdes slik den er. Slik at det ikke tillates søndagsåpne butikker, men at dagens ordning videreføres.

 

Skjemaet krevde er vedlegg for å bli sendt, så vedlagte fil er bare et vilkårlig bilde.

Vedlegg