Høringssvar fra Mikal V. Eikeland

Nei til søndagsåpent

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til mer forbruk

Nei til frihet for kun noen få.