Høringssvar fra Per Ludvig Gotaas Foto

ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad