Høringssvar fra Birgitte Natvig Mehta

Mot Søndagsåpent

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er mot søndagsåpne butikker

Søndagsåpent vil øke forbruk. Det vil gi flere familier mer spaltet fritid. Det skaper en manglende puls i samfunnet mellom travelt og stille. Flere vil kanskje komme seg ut i skogen hvis butikken er stengt.

Folk har i all tid klart seg uten butikkåpent søndag og jeg tror ulempen folk påføres vil oppveies av fordelene for den enkelte og for samfunnet.