Høringssvar fra Jostein Kise

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

 Hei jeg stiller meg negativ til forslaget om søndagsåpne butikker. Jeg mener en slik endring vil ha en negativ effekt på norsk familieliv, norsk kultur, og ikke minst ramme mange arbeidstakere som vil bli tvunget til å bortprioritere familieliv og samvær med nære venner. Søndag har alltid vært og vil alltid være en viktig dag for felles aktiviteter og kultur aktiviteter i Norge.

Om man ser til Danmark som har innført søndagsåpne butikker, har dette hatt negative konsekvenser for mange forretningseiere, og ansatte. Konsekvensene har vært at lønnskostnader med søndagsåpne butikker har vært for høye i forhold til inntekter. 

Om det åpnes for at noen butikker kan ha søndagsåpne butikker vil dette raskt føre til at andre føler seg presset til å følge etter. Et slikt valg er ikke et reelt valg i en konkurranse situasjon.

NEI til søndagsåpne butikker, JA til familie-og kultur aktiviteter på søndager!

Mvh Jostein Kise