Høringssvar fra Pär Wiger

Bevar dette pustehullet i hverdagen

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Vi trenger "institusjonaliserte pustehull" i hverdagen som hjelper oss at motvirke den økende stressen som ubønnhørlig følger i informasjonsrevolusjonens og det moderne samfunnets fotspor.

Søndagsstengte butikker er en slikt pustehull som tvinger oss til å tenke og planlegge annerledes. Vi i Norge er heldige som allerede har dette på plass. Vi trenger bare å være fremsynte nok til å bevare vårt fortrinn.