Høringssvar fra Mari Nørstegård

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedrørende søndagsåpne butikker.

Som privatperson ønsker jeg på ingen måte at butikker skal holdes åpne på søndager. En dag i uka må samfunnet klare å la være å handle. 

Det blir mer turnusarbeid på butikkpersonale, antagelig dyrere varer og mer unødvendige kjøp. Vi i Norge har et utrolig høyt forbruk som det er. Dersom vi ønsker å være en miljøbevisst nasjon bør vi la butikkene være stengt. 

Som miljøbevissthet regner jeg også mellommenneskelige interaksjoner og godt samspill, tid for samhold og fellesskap er viktig for å fortsette å opprettholde en god nasjon. Skal vi handle ustanselig kan det sosiale liv være i fare for å utvikle seg dårligere enn nødvendig. 

JA til søndagsSTENGTE butikker. 

Mvh

Mari Nørstegård, Einervegen 5, 1900 Fetsund