Høringssvar fra Magnus Rørvik Skjølberg

Ja til søndagsåpent

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker søndagsåpne butikker fordi:

- I et fritt samfunn bør butikkeier og ansatte selv komme til enighet for når butikken skal være åpen. Jeg ønsker ikke en overformynderistat. 

- Dagens ordning er klart konkurransevridende. 

- At verdiskapende handelsvirksomhet i større grad skjer også på søndager ser jeg på som positivt. 

 - Jeg ønsker å handle på søndager - det er da jeg har tid. Mer handling på søndag vil gi meg mindre stress de andre dagene.