Høringssvar fra Lene Gravningsbråten

Bærekraftig utvikling og nei til søndagsåpent

Dato: 15.06.2015

Svartype: Med merknad

Det finnes mange gode argumenter for å beholde søndagsfri,dette er ett av de:

Vi må legge mer til rette for et samfunn der vi sakte men sikkert reduserer vårt forbruk, dette for å legge opp til en mer bærekraftig utvikling og for å ivareta våre barn og de generasjoner som kommer etter oss. 

Søndagsåpne butikker vil gjøre det motsatte: legge til rette for at vi får nok en dag å shoppe på. Vi trenger det ikke og våre barn og etterkommere trenger det ihvertfall ikke! 

La oss slippe, gi oss kjøpefri en dag i uken og la ikke de kommersielle markedskreftene vinne frem. 

Jeg er en kvinne på 37 bosatt i Oslo som snakker på vegne av mange andre i mitt nettverk.