Høringssvar fra Anonym-for-forslaget

Ja til søndagsåpent

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Argumenter som at søndag er en dag som burde være "hellig", en dag som "ikke burde være som alle andre" er svake argumenter. Du som mener dette må gjerne gjøre noe helt annet på søndager enn å handle, men det å skulle bestemme hva jeg skal foreta meg blir for dumt. Det skal ikke være opp til staten å bestemme hvorvidt en fri butikk i et fritt land som Norge skal være åpen. Det skal være opp til eieren selv. Jeg ønsker frihet for butikkeieren, frihet for forbukerene og resepekt for at markedet regulerer seg selv.

Det kan selvsagt anføres at det vil bli dyrere dersom butikker skal holde åpent på søndager, og at det av den grunn burde være stengt. Jeg tror denne hypotesen om økte kostnader må modereres kraftig. Alle faste kostnader er der uansett. Dette betyr at eneste ekstra kostnad for butikkene vil være ansatte. Uansett om man kommer til at søndagsbutikker vil være mer eller mindre lønnsomt enn det er i dag, er kostnadsargumentet er dødfødt argument. Grunnen er at man med dette argumentet like så godt kan kreve at butikkene stenger på lørdager også, for da vil man jo spare enda flere kroner. Snur man på flisa, ser man dermed hvor dumt argumentet med kostnadssparing er - nettopp fordi man vil havne inni denne sirkelen.

Det har videre blitt argumentert for, av ansatte selv, at søndagsåpent vil føre til et yttligere press på disse. Dette kan vanskelig tenkes da det står en kø av ungdommer og studenter som ønsker disse jobbene. Dette er som regel den ene av to dager i uken da disse gruppene kan jobbe. Igjen, hvis man ser til andre yrker der søndagsjobbing er normalt - kan neppe argumentet med at ansatte blir satt til å jobbe anføres. Da må man samtidig være for å stoppe søndagsjobbing i disse butikkene også. Eller kanskje ikke, fordi dobbeltmoralen lever? 

For en liten butikk med få kunder og få tilgjengelig ansatte kan sikkert lovforslaget virke irriterende, kostnadskrevende og lite gunstig. Her er det viktig å huske på at lovforslaget kun åpner for at butikkene kan holdes åpne, ikke at de skal holdes åpne. Det er ikke tvang. Det har likevel blitt anført at det vil foreligge indirekte tvang, siden "alle andre vil holde åpent". Jeg deler ikke denne oppfatning, og fra et forbrukerståsted vil ikke de butikkene som ikke holder åpent på søndager bli boikottet i resten av uken. Det kan uansett sees til utlandet der normen er at det er matbutikkene og kjedebutikkene som holder åpent på søndagene, mens spesialbutikkene vil holde stengt. Det fungerer fint der.

Ikke alle har tid eller anledning til å handle mellom mandag og lørdag. For noen passer det bedre å handle på søndag. Det at noen ønsker å gå på ski eller gå tur i skogen på søndag, skal ikke stenge for noen andres rett til å inngå avtaleforpliktelser (dvs. handle) på søndager. Det påvirker vitterlig ikke dem. Det burde ikke være opp til dere som lovgivere å innskrenke min handlefrihet (no pun intended) som forbruker. Markedet burde få regulere seg selv i all sin kraft. Hvis forbrukerne generelt ikke ønsker å handle på søndager, etter at lovforslaget går igjennom, vil kundestrømmene være lave - og butikkene må kutte sin åpningstid eller stenge. Forskjellen er at dette skjer frivillig, naturlig og uten lovmessig innvirkning. La markedet regulere seg selv!