Høringssvar fra Per Magne Eriksen

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker