Høringssvar fra Håkon Berg

Høring om søndagsåpne butikker

Dato: 23.04.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker er veldig positivt ut i fra et forbrukerperspektiv.