Høringssvar fra Hans Petter Danielsen

Søndagsåpent

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpent har ingenting med frihet til å velge.

Det blir det motsatte.

Søndagsåpent vil heller ikke øke omsettning.

Det blir det mottsatte.

Behold dagens ordning.